Raporty oddziaływania na środowisko

Analiza migotania cienia i hałasu

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce może potencjalnie powodować wpływ na środowisko naturalne głównie na awifaunę, chiropterofaunę oraz ludzi. W przypadku ludzi są to przede wszystkim hałas oraz migotanie łopat. Inne formy oddziaływania jak np. pole elektromagnetyczne, infradźwięki w przypadku nowych elektrowni wiatrowych oddziałują w niskim stopniu bądź w przypadku efektu stroboskopowego nie występują w ogóle.

Firma Wind Project wykonuje szczegółowy raport środowiskowy, dzięki któremu można poznać dokładny wpływ energetyki wiatrowej na otoczenie. W zakres raportu może wchodzić między innymi analiza migotania cienia. Wykonywana jest przez nas także analiza hałasu, pozwalająca ograniczyć jego natężenie jeszcze na etapie projektowania. Nasza firma dba także o efektywność energetyki wiatrowej. Wykonywana analiza produktywności pozwala stworzyć najbardziej korzystne rozwiązania z użyciem nowoczesnych technologii.

Podstawowym aktem prawnym regulującym Ocenę Oddziaływania na Środowisko jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227). Inwestycje w elektrownie wiatrowe definiowane są jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Podział ten definiuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397).

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • Reprezentowanie Inwestora przed organami uzgadniającymi i wydającymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w skrócie decyzję środowiskową
 • Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • Screening
 • Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny
 • Konsultacje społeczne
 • Analiza hałasu, oparta o numeryczny model terenu, polegająca na badaniu hałasu generowanego przez turbinę wiatrową w odniesieniu do sąsiadującego terenu,
 • Analiza migotania łopat, na podstawie której wyznaczony zostaje obszar, na którym efekt migotania będzie dostrzegalny oraz czas jego trwania,
 • Wizualizacje fotograficzne (analiza widzialności farmy wiatrowej), przedstawiające wygląd przyszłej farmy wiatrowej widziany z różnych miejsc wokół farmy,
 • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z zakresem ujętym w postanowieniu organu wydającego decyzję
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej
 • Raport środowiskowy
 • Analiza migotania ciała
 • Analiza hałasu
 • Analiza produktywności

cofnij

O nas

Nasza oferta

Kontakt

Szanowni Państwo informujemy, że w serwisie www.windproject.pl stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby zaakceptować i ukryć komunikat