Aktualności

marzec 2016

 • Zakończyliśmy analizę wydajności energetycznej wraz z analizą niepewności wyniku dla farmy wiatrowej o łącznej mocy 6,0 MW w województwie wielkopolskim.
 • Zakończyliśmy analizę wydajności energetycznej wraz z analizą niepewności wyniku dla pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy 3,4 MW w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla farmy wiatrowej składającej się z 11 EW o mocy 2,5 MW każda, zlokalizowanej w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy dodatkowy wariant analizy hałasu, uwzględniający limitacje mocy w porze nocy w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego FW złożonej z 16 EW o  mocy 2,5 MW w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy wstępną analizę produktywności dla farmy wiatrowej złożonej z 3 EW (2×3,0 MW i 1×2,0 MW) z uwzględnieniem strat serodynamicznych sąsiadujących elektrowni. Lokalizacja w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy wstępną analizę produktywności dla elektrowni wiatrowej w dwóch wariantach mocy (3,4 MW i 2,0 MW). Lokalizacja w województwie wielkopolskim.

luty 2016

 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1,0 MW w dwóch wariantach technologicznych. Lokalizacja w województwie zachodniopomorskim.
 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną oraz analizę migotania cienia dla farmy wiatrowej o łącznej mocy 35 MW w województwie dolnośląskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 800 kW każda. Rozpatrzone zostały dwa warianty technologiczne oraz skumulowana analiza akustyczna. Inwestycja planowana jest w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie analizy wydajności energetycznej wraz z analizą niepewności wyniku dla pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy 3,4 MW w województwie wielkopolskim.
 • Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie analizy wydajności energetycznej dla farmy wiatrowej o łącznej mocy 6,0 MW w województwie wielkopolskim.

styczeń 2016

 • Przygotowaliśmy optymalizację projektu, polegającą na dopasowaniu modelu elektrowni wiatrowej najkorzystniejszej pod kątem produktywności oraz oddziaływania akustycznego dla projektu polegającego na budowie 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda planowanych w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną, analizę migotania cienia oraz analizę wpływu na krajobraz dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 4 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW każda w województwie łódzkim.

grudzień 2015 

 • Wykonaliśmy analizę akustyczną do raportu o oddziaływaniu na środowisko.Inwestycja dotyczy jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW w województwie wielkopolskim. Zlecenie obejmowało także analizę skumulowaną dla dodatkowych siedmiu elektrowni sąsiadujących z inwestycją.
 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną dla projektu polegającego na instalacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW oraz skumulowaną analizę akustyczną z dodatkowymi czterema istniejącymi elektrowniami wiatrowymi o mocy 300 kW każda. Inwestycja planowana jest w województwie kujawsko – pomorskim.

listopad 2015 

 • Podpisaliśmy umowę na zlecenie wykonania analizy wydajności energetycznej dla farmy wiatrowej składającej się z 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW w województwie wielkopolskim.
 • Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych w zakresie oddziaływania na środowisko, dotyczących budowy farmy wiatrowej składającej się z 17 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy analizę migotania cienia dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW oraz skumulowaną analizę migotania cienia dla łącznie siedmiu elektrowni wiatrowych w województwie pomorskim.
 • Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW o wysokości całkowitej do 215 m, średnicy rotora do 135 m, wysokości wieży do 150 m w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną dla dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną wynikającą ze zmiany typu elektrowni wiatrowej z 3,0 MW na 2,5 MW dla inwestycji polegającej na budowie 17 elektrowni wiatrowych w województwie śląskim.

październik 2015 

 • Wykonaliśmy analizę akustyczną oraz analizę oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW w województwie zachodnio – pomorskim.
 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą akustyczną oraz analizą oddziaływania na krajobraz dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą akustyczną oraz analizą oddziaływania na krajobraz dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości całkowitej do 215 m, średnicy rotora do 135 m w województwie wielkopolskim.
 • Analiza akustyczna dla dwóch istniejących elektrowni wiatrowych o mocy 400 kW w województwie kujawsko – pomorskim.

wrzesień 2015 

 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 150 kW w województwie wielkopolskim.
 • Zrealizowaliśmy zamówienie polegające na wykonaniu analizy oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla farmy wiatrowej składającej się z 7 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW każda w województwie opolskim. Analiza uwzględniać ma dwa warianty wysokości wieży rurowej oraz wieżę kratownicową.
 • Zrealizowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą akustyczną oraz analizą oddziaływania na krajobraz dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla jednej elektrowni wiatrowej w dwóch wariantach oraz analizę skumulowanego oddziaływania. Inwestycja planowana jest w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW o wysokości całkowitej do 215 m, średnicy rotora do 130 m, wysokości wieży do 150 m w województwie mazowieckim.
 • Przygotowaliśmy 3 raporty o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą akustyczną oraz analizą oddziaływania na krajobraz dla przedsięwzięć polegających na instalacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości całkowitej do 215 m, średnicy rotora do 135 m w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla 3 elektrowni o mocy 1,0 MW i 2 elektrowni o mocy 250 kW w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Analiza akustyczna dla jednej elektrowni o mocy do 2,0 MW w dwóch wariantach z uwzględnieniem interferencji fal akustycznych z elektrownią konkurencji. Lokalizacja w województwie kujawsko – pomorskim.

sierpień 2015 

 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną wraz ze spisem działek ewidencyjnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji polegającej na budowie 15 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45 MW w województwie zachodniopomorskim.
 • Wykonaliśmy analizę oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla farmy wiatrowej składającej się z 7 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW i elektrowni konkurencji w województwie świętokrzyskim.
 • Otrzymaliśmy zlecenie wykonania analizy oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla farmy wiatrowej składającej się z 7 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW każda w województwie opolskim. Analiza uwzględniać ma dwa warianty wysokości wieży rurowej oraz wieżę kratownicową.
 • Wykonaliśmy dodatkowe warianty analizy akustycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej składającej się z 10 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW w województwie pomorskim.

lipiec 2015 

 • Przygotowaliśmy skumulowaną analizę akustyczną z uwzględnieniem obliczeń logarytmicznej sumy immisji wyników dla współczynnika pochłaniania gruntu o wartości 0 i 1. Obliczenia te wykonane zostały dla inwestycji polegającej na instalacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW i istniejących już turbin w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie analizy oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla farmy wiatrowej składającej się z 7 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW i elektrowni konkurencji w województwie świętokrzyskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną wynikającą ze zmiany typu elektrowni wiatrowej z Vestas 3,0 MW na Nordex 2,5 MW w województwie kujawsko – pomorskim.

czerwiec 2015 

 • Z uwagi na przesunięcia planowanych turbin przygotowaliśmy analizę akustyczną dla 4 elektrowni wiatrowych o mocy 2,4 MW, wysokości wieży 120 m i średnicy rotora 117 w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy analizę wydajności energetycznej z uwzględnieniem analizy ryzyka P50, P75, P90, która ma posłużyć pozyskaniu finansowania inwestycji polegającej na budowie 17 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW w województwie śląskim.
 • Zakończyliśmy analizę wietrzności w województwie wielkopolskim dla masztu kratownicowego o wysokości 80 m i danych z okresu od maja 2014 do kwietnia 2015.
 • Analiza akustyczna wynikająca ze zmiany wariantu wysokości wieży dla farmy wiatrowej w województwie pomorskim, składającej się z 10 siłowni o mocy 3,5 MW.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MM dla dwóch modeli elektrowni wiatrowej w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Opracowaliśmy analizę hałasu dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji dwóch elektrowni wiatrowych Vestas V90 mocy 2,0 MW każda w województwie zachodniopomorskim.

maj 2015 

 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla farmy wiatrowej składającej się z 12 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 54 MW, w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Podpisaliśmy umowę na wykonanie analizy wydajności energetycznej z uwzględnieniem analizy ryzyka P50, P75, P90 („bankable”), inwestycji polegającej na budowie 17 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy analizę oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla farmy wiatrowej składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW i elektrowni konkurencji w województwie świętokrzyskim.

kwiecień 2015 

 • Przygotowaliśmy dwa raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz analizy hałasu dla projektów składających się jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną oraz analizę migotania cienia (real case i worst case) dla planowanej elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW w dwóch wariantach technologicznych, zlokalizowanej w województwie dolnośląskim.
 • Analiza akustyczna wynikająca ze zmiany parametrów planowanej elektrowni wiatrowej o mocy: wariant I 1500 kW, wariant II 1650 kW  w województwie łódzkim.
 • Opracowaliśmy analizę akustyczną skumulowanego oddziaływania z uwzględnieniem obliczeń logarytmicznej sumy immisji wyników dla współczynnika pochłaniania gruntu o wartości 0 i 1. Obliczenia te wykonane zostały dla inwestycji polegającej na instalacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW i istniejącej elektrowni o mocy 660 kW w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Analiza akustyczna dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW w dwóch wariantach w województwie kujawsko – pomorskim.

marzec 2015 

 • Wykonaliśmy dwa raporty o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem analizy akustycznej dla projektów składających się jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy raporty analizy wydajności energetycznej z uwzględnieniem P50, P75 i P90 dla trzech farm wiatrowych o mocach: 4 MW, 4 MW i 6 MW w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy skumulowaną analizę akustyczną dla dwudziestu istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych w województwie kujawsko – pomorskim.

luty 2015 

 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie mazowieckim.
 • Podpisaliśmy umowę na wykonanie analizy wydajności energetycznej z uwzględnieniem P50, P75 i P90 dla trzech farm wiatrowych o mocach: 4 MW, 4 MW i 6 MW w województwie wielkopolskim.

styczeń 2015 

 • Przygotowaliśmy analizy (hałas, migotanie cienia, oddziaływanie na krajobraz z wizualizacją) do raportu o oddziaływaniu na środowisko dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW w województwie łódzkim.
 • Przygotowaliśmy raport z analizy wydajności energetycznej „bankable” z uwzględnieniem analizy niepewności wyniku P50, P75, P95 dla elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW w województwie warmińsko – mazurskim.
 • Na potrzeby KIP i  raportu OOŚ wykonaliśmy analizę akustyczną dla pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy 3,5 MW w województwie mazowieckim.
 • Wykonaliśmy raport wietrzności po 2 latach pomiarów na maszcie kratownicowym o wysokości 100, zlokalizowanym w województwie pomorskim.
 • Skumulowana analiza akustyczna dla 10 istniejących elektrowni wiatrowych i jednej planowanej o mocy 1,5 MW w województwie wielkopolskim

grudzień 2014 

 • Przygotowaliśmy opinię (due diligence) raportów wydajności energetycznej dla dwóch farm wiatrowych składających się z 3 EW Vestas V90 każda w województwie zachodniopomorskim. Opinia na zamówienie klienta wykonana została w języku angielskim.
 • Wykonaliśmy analizę wietrzności danych pomiarowych z masztu kratownicowego o wysokości 100 m w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW, wysokości całkowitej do 210 m i średnicy rotora do 120 m w województwie mazowieckim.
 • Zakończyliśmy analizę wietrzności dla masztu o wysokości 100 m. Dane po roku pomiaru. Województwo kujawsko – pomorskie. Dane pochodziły z rocznego pomiaru.
 • Podpisaliśmy umowę na wykonanie analizy wydajności energetycznej „bankable” z uwzględnieniem analizy niepewności wyniku P50, P75, P95 dla elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW w województwie warmińsko – mazurskim.

listopad  2014 

 • Wykonaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą hałasu jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Przygotowaliśmy uzupełnienie do raportu OOŚ dla farmy wiatrowej składającej się z 19 elektrowni wiatrowych o mocy 3,0 MW w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko z uwzględnieniem analizy akustycznej dla jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wysokości całkowitej do 165 m i średnicy rotora do 90 m w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z analizą hałasu jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW, wysokości całkowitej do 180 m i średnicy rotora do 114 m w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Otrzymaliśmy zlecenia na przeprowadzenie opiniowania (due diligence) raportów wydajności energetycznej dla dwóch farm wiatrowych składających się z 3 EW Vestas V90 każda w województwie zachodniopomorskim. Opracowania w języku angielskim.
 • Analiza wietrzności danych pomiarowych z masztu kratownicowego o wysokości 100 m w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy wizualizację dla 10 elektrowni o mocy 3,2 MW w województwie dolnośląskim.

październik  2014 

 • Rozszerzyliśmy layout przygotowany w lipcu 2013 roku o nowo wskazane tereny inwestora. Łącznie rozplanowano 3 elektrowni wiatrowe o mocy 3,2 MW w województwie zachodniopomorskim. Wykonana została również analiza akustyczna, migotania cienia i oddziaływania na krajobraz.
 • Wykonaliśmy raport wietrzności po roku pomiarów na maszcie kratownicowym o wysokości 100 m, zlokalizowanym w województwie mazowieckim.
 • Wykonaliśmy analizę wietrzności danych pomiarowych z masztu kratownicowego o wysokości 100 m w województwie wielkopolskim.

wrzesień 2014 

 • Wykonaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla farmy wiatrowej o łącznej mocy 18 MW w województwie wielkopolskim.
 • Przygotowaliśmy analizę oddziaływania na krajobraz wraz z wizualizacją dla planowanej farmy wiatrowej o łącznej mocy 52,5 MW w województwie łódzkim.

sierpień 2014 

 • Przygotowaliśmy ponowną opinię (due diligence) zagadnień związanych z oceną zasobów wiatru i produkcją energii dwóch farm wiatrowych składających się łącznie z 66 EW o mocy 2,3 MW każda w województwie pomorskim. Dostarczone zostały dodatkowe dokumenty uwzględniające uwagi wskazane w pierwotnej opinii wykonanej w maju 2013 roku.
 • Wykonaliśmy analizę wpływu na krajobraz i zabytki, wraz z wizualizacją  oraz analizę migotania cienia dla 10 elektrowni o mocy 3,2 MW w województwie dolnośląskim.
 • Wykonaliśmy analizę wpływu na krajobraz, wraz z wizualizacją oraz analizę hałasu dla 7 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW oraz planowanych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych konkurencji w województwie świętokrzyskim.
 • Opracowaliśmy analizę akustyczną w województwie wielkopolskim. Obliczenia natężeń dźwięku generowanego przez planowaną elektrownie wiatrową o mocy nominalnej do 2,0 MW.

lipiec 2014 

 • Wykonaliśmy analizę migotania cienia dla 5 istniejących elektrowni wiatrowych o mocy 4×150 kW i 1×250 kW w województwie łódzkim.
 • Zmiany w rozstawieniu elektrowni wiatrowych, wynikające z wyników półrocznego monitoringu awifauny dla farmy wiatrowej składającej się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW każda w województwie łódzkim.
 • Analiza wietrzności rocznych danych pomiarowych z masztu kratownicowego o wysokości 100 m.
 • Przygotowaliśmy rozstawienie elektrowni wiatrowych (layout) na terenie wskazanym przez inwestora w województwie opolskim. Rozplanowano 34 elektrownie wiatrowe o mocy 3,5 MW, wysokości wieży do 140 m, średnicy rotora do 131 m i maksymalnej mocy akustycznej do 106,5 dB.

czerwiec 2014 

 • Analiza akustyczna dla 5 elektrowni o mocy 2,0 MW w województwie pomorskim.
 • Wykonaliśmy analizę propagacji hałasu dla 2 elektrowni wiatrowych o mocach 500 kW i 300 kW w   kujawsko – pomorskim.
 • Zakończyliśmy opracowywanie layoutu na terenach wskazanych przez inwestora w województwie opolskim. Rozlokowano 34 elektrownie wiatrowe o mocy 3,5 MW.
 • Przyjęliśmy zlecenie na rozlokowanie dodatkowych elektrowni wiatrowych do dwóch planowanych farm wiatrowych o łącznej mocy 108 MW w województwie śląskim.
 • Przygotowaliśmy analizę wpływu na krajobraz wraz z wizualizacją dla 10 elektrowni wiatrowych o mocy 3,0 MW każda w województwie dolnośląskim.

maj 2014 

 • Przygotowaliśmy analizę oddziaływania na krajobraz oraz analizę migotania cienia dla dwóch farm wiatrowych: 8×5,0 MW i 2×5,0 MW w województwie pomorskim.
 • Analiza hałasu dla elektrowni wiatrowej w wariancie 3,3 MW i 2,0 MW i analiza skumulowana, wykonana na potrzeby zmiany lokalizacji elektrowni w projekcie. Województwo warmińsko – mazurskie.

kwiecień 2014 

 • Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej o łącznej mocy 18 MW w województwie wielkopolskim.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną dla dwóch istniejących elektrowni wiatrowych o mocy 600 kW każda oraz dla jednej planowanej elektrowni o takiej samej mocy. Projekt zlokalizowany jest w województwie mazowieckim.
 • Zakończyliśmy layout w województwie warmińsko – mazurskim. Inwestor wyznaczył tereny pod lokalizację elektrowni wiatrowych, na których rozstawiono 11 elektrowni wiatrowych o mocy 3,5 MW.
 • Uzupełnienie do analizy akustycznej wynikające ze zmian w projekcie. Farma wiatrowa o łącznej mocy 35,2 MW w województwie świętokrzyskim.

marzec 2014 

 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie wielkopolskim.
 • Analiza warunków wietrznych w lokalizacji masztu kratownicowego o wysokości 100 m w województwie dolnośląskim.
 • Wykonaliśmy raport wietrzności dla masztu kratownicowego o wysokości 100 m. Maszt zlokalizowany w województwie warmińsko – mazurskim.
 • Wizualizacja fotograficzna dla jednej elektrowni wiatrowej w województwie  pomorskim.
 • Braliśmy udział przy realizacji projektu energetycznego planowanej farmy wiatrowej, składającej się z 20 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW każda w województwie dolnośląskim.

luty 2014 

 • Przygotowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, wysokości wieży do 150 m i średnicy rotora do 130 m w województwie wielkopolskim.
 • Zakończyliśmy raport charakteryzujący warunki wietrzne na kratownicowym maszcie do pomiaru wiatru o wysokości 100 m. Maszt zlokalizowany w województwie pomorskim.
 • Przygotowaliśmy layout w województwie łódzkim. Na terenach wyznaczonych przez gminę w SUiKZP pod możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych rozlokowaliśmy 12 elektrowni wiatrowych o mocy 3,0 MW.

styczeń 2014 

 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną, migotania cienia oraz oddziaływania na krajobraz dla projektu polegającego na przebudowie istniejącej farmy wiatrowej składającej się z 5 sztuk elektrowni wiatrowych  o łącznej mocy 850 kW do 1 sztuki o mocy do 1500 kW.
 • Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla 4 projektów o łącznej mocy 64 MW w województwie dolnośląskim.

ważniejsze zlecenia w latach 2013 – 2012

 • Wykonaliśmy analizę migotania cienia jednej elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w województwie kujawsko – pomorskim.
 • Opracowaliśmy analizę wietrzności w województwie kujawsko – pomorskim dla masztu kratownicowego o wysokości 100 m.
 • Monitorowanie danych z masztu kratownicowego o wysokości 120 m w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy ponowną analizę akustyczną dla farmy wiatrowej składającej się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW w województwie świętokrzyskim. Inwestor zadecydował o zmianie modelu elektrowni wiatrowej.
 • Braliśmy udział w opracowaniu koncepcji GPO dla projektu polegającego na instalacji 20 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW w województwie dolnośląskim.
 • Wykonaliśmy zlecenie polegające na stwierdzeniu możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie wytypowanym przez inwestora w województwie opolskim. Z uwagi na szereg uwarunkowań środowiskowych oraz niewystarczającą odległość od zabudowań wykluczyliśmy możliwość instalacji elektrowni na wskazanym przez zamawiającego.
 • Przygotowaliśmy analizę akustyczną wynikającą ze zmniejszenia w projekcie ilości planowanych elektrowni wiatrowych oraz ich modelu. Przedsięwzięcie polega na instalacji 12 elektrowni wiatrowych o mocy 3,2 MW każda w województwie świętokrzyskim.
 • Analiza warunków wiatrowych w lokalizacji masztu o wysokości 100 m w województwie warmińsko – mazurskim.
 • Zakończyliśmy zlecenie polegające na rozstawieniu elektrowni wiatrowych na terenie wyznaczonym przez inwestora w województwie zachodniopomorskim. Wyznaczony teren pozwolił zlokalizować zaledwie jedną turbinę o mocy 2,0 MW.
 • Wykonaliśmy analizę wietrzności danych pomiarowych z masztu kratownicowego o wysokości 100 m w województwie pomorskim.
 • Wykonaliśmy layout w województwie pomorskim. Rozlokowano cztery elektrownie wiatrowe o mocy 2,4 MW każda.
 • Braliśmy udział w wykonaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko w województwie dolnośląskim. Projekt polega na budowie 4 farm wiatrowych o łącznej mocy 64 MW.
 • Opracowaliśmy layout w województwie lubuskim. Wyznaczony teren pozwolił na lokalizację trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 9,6 MW.
 • Przygotowaliśmy layout w województwie zachodniopomorskim. Na wskazanym przez inwestora terenie rozmieściliśmy 2 elektrownie wiatrowe o mocy 2,0 MW. Opracowanie uwzględniało analizę hałasu, migotania cienia oraz oddziaływania na krajobraz.
 • Przygotowaliśmy opinię (due diligence) zagadnień związanych z oceną zasobów wiatru i produkcją energii dwóch farm wiatrowych składających się łącznie z 66 EW o mocy 2,3 MW każda w województwie pomorskim.
 • Opracowaliśmy layout dla 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 16 MW w województwie dolnośląskim.
 • Analiza wietrzności dla masztu o wysokości 100 m. Dane po roku pomiaru. Województwo kujawsko – pomorskie.
 • Zakończyliśmy opracowywać opinię (due diligence) zagadnień związanych z oceną zasobów wiatru, produkcji energii,  rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, doboru turbin, a także aspektów środowiskowych takich jak hałas i migotanie cienia dla projektu farmy wiatrowej składającej się z 16 EW o mocy 2,5 MW każda w województwie śląskim.
 • Wykonaliśmy analizę wietrzności dla masztu kratownicowego o wysokości 80 m. Województwo wielkopolskie.
 • Wykonaliśmy analizę akustyczną trzech projektów: 13×4,5MW; 11×4,5 MW oraz 19×4,5 MW w województwie świętokrzyskim.
 • Opracowaliśmy analizę wydajności energetycznej z uwzględnieniem P50, P75 i P90 dla farmy wiatrowej składającej się łącznie z 20 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 64 MW. Planowana farma wiatrowa zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim.
 • Przygotowaliśmy layout dla 10 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 32 MW w województwie dolnośląskim.
 • Zakończyliśmy zlecenie polegające na przeanalizowaniu wpływu migotania cienia na pobliskie zabudowania generowane przez planowaną farmę wiatrową, skradającą się z 22 elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda w województwie łódzkim.
 • Analiza migotania cienia dla dwóch farm wiatrowych (8×3,0 MW i 15×3,0 MW) w województwie dolnośląskim.
 • Przygotowaliśmy layout dla 12 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 36 MW w województwie dolnośląskim.
 • Serwisy trzech masztów kratownicowych w województwie opolskim.

cofnij

O nas

Nasza oferta

Kontakt

Szanowni Państwo informujemy, że w serwisie www.windproject.pl stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby zaakceptować i ukryć komunikat